Nyckeltal för Össur hf. (OSSR)

21:17:11
OSSR 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 46,20 46,20 46,20 46,75 45,50 0,20 0,43 97 614 4 499 880 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 3 995 8473 538 4433 680 8583 295 4653 113 458
Rörelsekostnader + avskrivningar -3 481 453-3 071 712-3 170 472-2 768 054-2 588 436
Rörelseresultat efter avskrivningar 514 394466 731510 386527 411525 022
Årets resultat efter skatt 520 262359 072360 522349 333363 665
Resultat per aktie 0,78
Antal aktier 0446 293 245453 750 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 4 169 2683 489 9033 786 8943 247 7043 056 005
Omsättningstillgångar 1 786 3631 444 9991 489 4511 210 3841 081 826
Summa tillgångar 5 956 2834 934 9025 276 3454 458 0884 142 721
Eget kapital 3 504 2713 114 6513 297 0093 151 5012 749 182
Skulder 1 306 5871 393 539
Summa eget kapital och skulder 4 458 0884 142 721
Össur hf.

Nasdaq Copenhagen A/S

Sjukvård

Vinst/Eget kapital

.15
.08
.5

P/E

34.59
40.86
24.73

P/S

4.96
1.11
7.26

P/B

5.69
3.13
12.29

Direktavkastning

.3
2.02
1.6

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.