Nyckeltal för Electra Gruppen AB (ELEC)

04:53:02
ELEC 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 40,00 40,00 40,70 42,50 39,30 0,70 1,78 3 322 133 177 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 1 869 5001 747 1001 727 3001 700 2841 704 359
Rörelsekostnader + avskrivningar -1 846 900-1 715 800-1 695 300-1 663 161-1 659 196
Rörelseresultat efter avskrivningar 22 60031 30032 00037 12345 163
Årets resultat efter skatt 17 90025 40026 50030 14632 296
Resultat per aktie 3,444,885,105,806,21
Antal aktier 5 201 1205 201 1205 201 1205 201 1205 201 120
 
Balansräkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 60 00046 00044 10043 99312 782
Omsättningstillgångar 498 700559 000471 800503 981502 024
Summa tillgångar
Eget kapital 200 800203 100199 200194 092191 419
Skulder 358 000401 900316 700353 882323 387
Summa eget kapital och skulder 558 800605 000515 900547 974514 806
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Electra Gruppen AB

Nasdaq Stockholm AB

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.09
.13
.17

P/E

11.63
17.23
21.72

P/S

.11
1.8
.92

P/B

1.02
2.2
3.59

Direktavkastning

8.27
3.32
4.63

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.