Nyckeltal för Prime Office A/S (PRIMOF)

15:05:09
PRIMOF 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 173 171 174 173 173 0,00 0,00 1 054 182 342 DKK 14:23 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 163 600114 200107 30070 90020 900
Rörelsekostnader + avskrivningar -65 300-39 200-39 400-26 800-4 100
Rörelseresultat efter avskrivningar 98 30075 00067 90044 10016 800
Årets resultat efter skatt 128 900118 50092 600206 8009 100
Resultat per aktie 36,9033,92
Antal aktier 3 493 3143 493 3141 303 937
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 2 513 6002 430 2001 551 6001 492 800325 300
Omsättningstillgångar 28 50054 30012 7008 1002 600
Summa tillgångar 2 542 1002 484 5001 564 3001 500 900327 900
Eget kapital 978 200854 700377 600328 400114 400
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Prime Office A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.23
.08
.09

P/E

3.53
41.51
7.37

P/S

3.69
1.12
56.41

P/B

1.08
3.18
.64

Direktavkastning

1.73
1.99
6.14

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.