Nyckeltal för EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S (EGNETY)

02:46:12
EGNETY 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 202 206 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2009
Rörelseintäkter 23 286
Rörelsekostnader + avskrivningar -7 059
Rörelseresultat efter avskrivningar 16 227
Årets resultat efter skatt 6 671
Resultat per aktie 3,77
Antal aktier 1 770 000
 
Balansräkning (kDKK) 2009
Anläggningstillgångar 420 806
Omsättningstillgångar 39 217
Summa tillgångar
Eget kapital 207 101
Skulder 252 922
Summa eget kapital och skulder 460 023
EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

0
.08
.09

P/E

0
40.88
7.41

P/S

0
1.11
56.71

P/B

0
3.13
.65

Direktavkastning

.49
2.01
6.11

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.