Nyckeltal för Duni AB (DUNI)

07:42:58
DUNI 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014 *
Rörelseintäkter 4 927 0004 441 0004 271 0004 200 0004 249 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -4 576 000-3 985 000-3 808 000-3 710 000-3 793 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 351 000456 000463 000490 000456 000
Årets resultat efter skatt 245 000329 000334 000350 000319 000
Resultat per aktie 5,217,007,117,456,79
Antal aktier 46 999 03246 999 03246 999 03246 999 03246 999 032
 
Balansräkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014 *
Anläggningstillgångar 3 866 0003 042 0002 899 0002 684 0002 765 000
Omsättningstillgångar 2 162 0001 791 0001 588 0001 494 0001 563 000
Summa tillgångar
Eget kapital 2 616 0002 594 0002 486 0002 345 0002 193 000
Skulder 3 411 0002 239 0002 001 0001 833 0002 135 000
Summa eget kapital och skulder 6 027 0004 833 0004 487 0004 178 0004 328 000
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Duni AB

Nasdaq Stockholm AB

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.09
.13
.17

P/E

21.81
17.55
23.15

P/S

1.06
1.84
.98

P/B

1.99
2.25
3.83

Direktavkastning

4.5
3.25
4.35

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.