Nyckeltal för German High Street Properties A/S (GERHSP)

20:00:26
GERHSP 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 126 127 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 37 97440 88841 04240 94846 000
Rörelsekostnader + avskrivningar 55 09943 86116 417-2 978-4 900
Rörelseresultat efter avskrivningar 93 07384 74957 45937 97041 100
Årets resultat efter skatt 69 99149 06533 58016 37916 700
Resultat per aktie 22,2515,60
Antal aktier 3 145 3833 145 3833 650 0833 650 083
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 819 040743 412758 159725 897716 200
Omsättningstillgångar 29 78396 64419 40223 08017 000
Summa tillgångar 848 823840 056777 561748 976733 200
Eget kapital 465 364391 778289 614271 700
Skulder
Summa eget kapital och skulder
German High Street Properties A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

.15
.08
n/a

P/E

5.66
41.51
n/a

P/S

10.44
1.12
n/a

P/B

.85
3.18
n/a

Direktavkastning

0
1.99
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.