Nyckeltal för BankNordik P/F (BNORDIK CSE)

20:22:59
BNORDIK CSE 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 108,00 108,00 108,50 108,50 108,00 -1,00 -0,92 617 66 644 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 262 100189 100221 900-221 000-127 400
Resultat per aktie 22,19-22,10
Antal aktier 010 000 00010 000 00010 000 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 16 700 20015 785 0001 363 00014 536 000
Eget kapital 1 986 8001 820 1001 922 0001 999 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
BankNordik P/F

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.13
.08
.09

P/E

5.48
43.53
7.32

P/S

0
1.17
55.58

P/B

.55
3.32
.64

Direktavkastning

6.42
1.91
6.19

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.