Nyckeltal för Nordic Shipholding A/S (NORDIC)

19:56:01
NORDIC 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,460 0,460 0,496 0,460 0,460 0,00 0,00 5 000 2 300 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 213 842204 117252 365319 312306 212
Rörelsekostnader + avskrivningar -329 890-205 362-262 262-201 276-270 762
Rörelseresultat efter avskrivningar -116 048-1 245-9 897118 03635 450
Årets resultat efter skatt -155 16622 403-33 93192 79214 058
Resultat per aktie -0,380,06
Antal aktier 406 158 403406 158 403406 158 403
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 512 439640 977768 407824 207732 830
Omsättningstillgångar 164 94570 94383 415110 531101 459
Summa tillgångar 677 384711 920851 821934 056834 289
Eget kapital 76 931222 786278 521301 573187 028
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Nordic Shipholding A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

-2
.08
.11

P/E

-.77
41.17
15.64

P/S

.87
1.11
1

P/B

2.42
3.16
1.79

Direktavkastning

0
2
1.34

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.