Nyckeltal för H. Lundbeck A/S (LUN)

01:47:37
LUN 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 225,70 225,70 225,70 227,10 221,70 1,70 0,76 227 764 51 305 625 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 18 117 00017 234 00015 634 00014 594 00013 468 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -12 816 000-12 826 000-13 342 000-21 410 000-13 369 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 5 301 0004 408 0002 292 000-6 816 00099 000
Årets resultat efter skatt 3 907 0002 624 0001 211 000-5 694 000-153 000
Resultat per aktie 19,6613,186,13-28,86
Antal aktier 198 700 000199 047 808197 619 721197 301 281196 388 875
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 11 362 00010 314 00012 686 00013 665 00016 251 000
Omsättningstillgångar 11 649 0006 836 0007 524 0007 660 0009 386 000
Summa tillgångar 23 011 00017 150 00020 210 00021 325 00025 637 000
Eget kapital 14 251 00010 638 0009 694 00013 526 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
H. Lundbeck A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sjukvård

Vinst/Eget kapital

.27
.08
.5

P/E

13.14
40.87
24.46

P/S

2.46
1.11
7.18

P/B

3.12
3.13
12.16

Direktavkastning

5.36
2.02
1.62

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.