Nyckeltal för Scandinavian Private Equity (SPEAS)

03:23:56
SPEAS 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 2 060 2 060 2 100 2 060 2 060 0,00 0,00 4 8 240 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar -9 20018 30041 800103 700108 000
Årets resultat efter skatt -9 50041 40041 400102 400105 300
Resultat per aktie -218,46952,03
Antal aktier 43 48643 48644 697
 
Balansräkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Anläggningstillgångar 177 300397 600397 600588 600753 600
Omsättningstillgångar 37 50011 1003 90031 80028 200
Summa tillgångar 214 800267 700401 500620 400781 800
Eget kapital 214 500267 400620 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Scandinavian Private Equity

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

-.2
.08
.09

P/E

-3.93
40.76
6.87

P/S

0
1.1
52.52

P/B

1.93
3.12
.6

Direktavkastning

77.67
2.02
6.61

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.