Nyckeltal för ChemoMetec A/S (CHEMM)

12:48:11
CHEMM 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 140,00 140,00 140,00 142,00 134,60 4,20 3,09 18 078 2 495 987 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 112 70090 30085 20061 20045 200
Rörelsekostnader + avskrivningar -88 400-79 900-69 300-55 400-43 600
Rörelseresultat efter avskrivningar 24 30010 40015 9005 8001 600
Årets resultat efter skatt 18 2007 50010 5008 0001 200
Resultat per aktie 1,05
Antal aktier 17 402 47917 402 47917 402 479
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 67 20056 60052 90034 20029 200
Omsättningstillgångar 46 80041 00037 50029 30022 200
Summa tillgångar 114 00097 60090 40063 50031 400
Eget kapital 73 00064 40056 80046 40044 500
Skulder
Summa eget kapital och skulder
ChemoMetec A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sjukvård

Vinst/Eget kapital

.25
.08
.5

P/E

72.62
40.19
24.21

P/S

20.96
1.08
7.1

P/B

32.33
3.04
12.04

Direktavkastning

0
2.09
1.62

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.