Nyckeltal för FirstFarms A/S (FFARMS)

20:56:21
FFARMS 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 70,00 69,00 70,00 72,00 69,50 -1,00 -1,41 7 636 539 728 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 248 900190 700130 300111 800125 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -223 000-173 600-133 100-126 500-105 800
Rörelseresultat efter avskrivningar 25 90017 100-2 800-14 70019 200
Årets resultat efter skatt 8 1003 400-13 000-22 0008 800
Resultat per aktie 1,320,66
Antal aktier 6 159 4045 137 6244 712 241
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 596 500475 200396 400402 300393 600
Omsättningstillgångar 178 000141 400119 100123 700112 300
Summa tillgångar 774 500616 600515 500525 900505 800
Eget kapital 370 100315 100306 200
Skulder
Summa eget kapital och skulder
FirstFarms A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Dagligvaror

Vinst/Eget kapital

.02
.08
.11

P/E

28.74
40.87
28.08

P/S

1.76
1.11
2.34

P/B

1.18
3.13
3.08

Direktavkastning

.75
2.02
1.86

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.