Nyckeltal för WirTek A/S (WIRTEK)

20:09:40
WIRTEK 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 7,40 6,70 7,40 7,40 6,75 0,00 0,00 3 650 26 297 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2009
Rörelseintäkter 12 775
Rörelsekostnader + avskrivningar -18 245
Rörelseresultat efter avskrivningar -5 470
Årets resultat efter skatt -4 954
Resultat per aktie -1,66
Antal aktier 2 981 000
 
Balansräkning (kDKK) 2009
Anläggningstillgångar 345
Omsättningstillgångar 2 783
Summa tillgångar
Eget kapital 1 286
Skulder 1 842
Summa eget kapital och skulder 3 128
WirTek A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Informationsteknik

Vinst/Eget kapital

0
.08
.07

P/E

0
41.51
45.76

P/S

0
1.12
1.87

P/B

0
3.18
3.05

Direktavkastning

1.49
1.99
2.55

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.