Nyckeltal för Victoria Properties A/S (VIPRO)

19:13:36
VIPRO 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 1,33 1,52 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 600020 14852 116116 392
Rörelsekostnader + avskrivningar -1 100-600-32 088-99 765-227 561
Rörelseresultat efter avskrivningar -500-600-11 940-47 649-111 169
Årets resultat efter skatt 600-60000-135 791
Resultat per aktie 0,03-0,03-29,11
Antal aktier 18 657 43218 657 43213 195 4694 664 358
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 14 500004 467772 961
Omsättningstillgångar 7 50012 50058 951537 536991 569
Summa tillgångar 22 00012 50058 951542 0031 763 785
Eget kapital 12 00011 500-134 32000
Skulder 1 763 785
Summa eget kapital och skulder 1 763 785
Victoria Properties A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

.05
.08
n/a

P/E

50.67
39.02
n/a

P/S

50.67
1.07
n/a

P/B

2.38
3.01
n/a

Direktavkastning

0
2.07
n/a
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.