Nyckeltal för Cemat A/S (CEMAT)

03:57:23
CEMAT 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,380 0,366 0,380 0,380 0,366 0,00 0,00 532 597 201 627 DKK 17:10 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 39 20039 000287 300272 300312 100
Rörelsekostnader + avskrivningar -37 100-35 900-364 900-311 000-318 500
Rörelseresultat efter avskrivningar 2 1003 100-77 600-38 700-6 400
Årets resultat efter skatt 100-2 400-90 100-42 000-9 800
Resultat per aktie 0,00-0,01-0,02
Antal aktier 249 850 303249 850 303528 114 157528 114 157
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 109 100110 000327 800414 500442 200
Omsättningstillgångar 21 50024 200221 600218 700214 400
Summa tillgångar 130 700134 200549 400633 200656 600
Eget kapital 106 800110 100243 900327 800394 000
Skulder 262 600
Summa eget kapital och skulder 656 600
Cemat A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

0
.08
n/a

P/E

0
40.88
n/a

P/S

2.38
1.11
n/a

P/B

1.03
3.13
n/a

Direktavkastning

0
2.01
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.