Nyckeltal för Agat Ejendomme A/S (AGAT)

02:48:18
AGAT 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 3,60 3,58 3,61 3,68 3,60 -0,13 -3,49 37 076 133 936 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelseintäkter 753 200785 900401 500327 800854 700
Rörelsekostnader + avskrivningar -876 000-1 125 300-349 700-510 800-842 400
Rörelseresultat efter avskrivningar -122 800-339 40051 800-183 00012 300
Årets resultat efter skatt -156 300-379 0007 100-222 300-37 700
Resultat per aktie -1,59-3,86
Antal aktier 98 153 33598 153 335
 
Balansräkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Anläggningstillgångar 1 085 600523 700611 100614 600545 300
Omsättningstillgångar 952 6001 747 4002 241 8002 194 2002 299 900
Summa tillgångar 2 038 2002 271 1002 852 9002 808 8002 845 200
Eget kapital 755 100922 8001 293 7001 285 7001 509 400
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Agat Ejendomme A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

-.21
.08
n/a

P/E

-2.47
40.88
n/a

P/S

.49
1.11
n/a

P/B

.49
3.13
n/a

Direktavkastning

0
2.01
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.