Nyckeltal för Migatronic B A/S (MIGA B)

07:34:30
MIGA B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 330 400314 700294 800269 300271 100
Rörelsekostnader + avskrivningar -313 300-302 500-286 200-261 000-263 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 17 10012 2008 6008 3008 100
Årets resultat efter skatt 9 6007 8004 4005 1004 400
Resultat per aktie 19,7516,0410,4510,45
Antal aktier 486 186486 186421 190421 190421 190
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 84 30083 30073 40077 30080 200
Omsättningstillgångar 140 600141 100140 100126 900119 900
Summa tillgångar 224 900224 400213 500204 000200 000
Eget kapital 137 900131 400118 900129 600123 900
Skulder 76 100
Summa eget kapital och skulder 200 000
Migatronic B A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_2000

Vinst/Eget kapital

.99
.08
n/a

P/E

0
43.11
n/a

P/S

0
1.16
n/a

P/B

0
3.29
n/a

Direktavkastning

0
1.93
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.