Nyckeltal för NeuroSearch A/S (NEUR)

08:31:52
NEUR 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 00000
Rörelsekostnader + avskrivningar -2 400-1 000-6 300-6 500-13 300
Rörelseresultat efter avskrivningar -2 400-1 000-6 300-6 500-13 300
Årets resultat efter skatt -2 800-7 90022 800-5 500-7 700
Resultat per aktie -2,28-6,4318,57-4,48
Antal aktier 1 227 6971 227 6971 227 6971 227 6971 227 697
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 04 50000
Omsättningstillgångar 71 50074 50074 90078 60084 000
Summa tillgångar 71 50074 50079 40078 70084 000
Eget kapital 70 50073 40071 40072 40077 700
Skulder
Summa eget kapital och skulder
NeuroSearch A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sjukvård

Vinst/Eget kapital

-.04
.08
.5

P/E

-17.81
41.19
23.71

P/S

0
1.11
6.96

P/B

1.54
3.16
11.8

Direktavkastning

0
2
1.65

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.