Nyckeltal för InterMail A/S (IMAIL)

02:31:17
IMAIL 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 12,35 13,00 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 135 500270 500330 700367 000416 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -123 600-272 800-327 400-352 700-415 200
Rörelseresultat efter avskrivningar 11 900-2 3003 30014 300800
Årets resultat efter skatt -7 100-14 400-4 9006 400-4 300
Resultat per aktie -1,975,55
Antal aktier 3 597 4651 152 2551 152 255
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 72 800185 700195 600196 700210 400
Omsättningstillgångar 39 00064 20080 10087 80098 000
Summa tillgångar 183 400250 000275 600284 500308 400
Eget kapital 19 500020 900
Skulder
Summa eget kapital och skulder
InterMail A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

-.36
.08
.11

P/E

-7.01
41.23
15.65

P/S

.37
1.12
1.01

P/B

2.55
3.16
1.79

Direktavkastning

0
2
1.34

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.