Nyckeltal för United International Enterprises Ltd (UIE)

04:26:05
UIE 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 1 245 1 250 1 260 1 250 1 245 25,00 2,05 93 115 890 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 722 499581 077667 280474 903668 959
Resultat per aktie
Antal aktier 00
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 3 564 5803 490 7013 398 4913 398 2783 414 300
Omsättningstillgångar 2 670 9452 694 7252 482 8562 312 1742 056 833
Summa tillgångar 6 234 9036 185 4265 881 3475 710 4525 073 124
Eget kapital 5 681 0493 606 6333 403 2673 150 7423 186 245
Skulder
Summa eget kapital och skulder
United International Enterprises Ltd

Nasdaq Copenhagen A/S

Dagligvaror

Vinst/Eget kapital

.2
.08
.11

P/E

6
40.76
28.63

P/S

0
1.1
2.39

P/B

1.21
3.12
3.14

Direktavkastning

2.75
2.02
1.83

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.