Nyckeltal för Brdr. A & O Johansen præf. A/S (AOJ P)

21:31:07
AOJ P 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 350 350 350 352 338 12,00 3,55 12 180 4 209 491 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 3 373 4003 269 1002 823 4002 631 2002 258 700
Rörelsekostnader + avskrivningar -3 218 600-3 121 900-2 680 100-2 512 400-2 158 400
Rörelseresultat efter avskrivningar 154 800147 200143 300118 800100 300
Årets resultat efter skatt 118 500114 800105 40087 80073 800
Resultat per aktie 51,6950,0816,91
Antal aktier 2 292 4002 292 4005 192 4005 192 400
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 1 300 1001 304 6001 266 9001 180 000896 700
Omsättningstillgångar 843 800864 500727 900783 100694 200
Summa tillgångar 2 144 0002 169 1001 994 8001 963 2001 590 900
Eget kapital 756 700655 900732 100935 700
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Brdr. A & O Johansen præf. A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

0
.08
.11

P/E

0
39.95
15.22

P/S

0
1.09
.99

P/B

1.02
3.08
1.71

Direktavkastning

1.78
2.02
1.53

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.