Nyckeltal för Brdr. A & O Johansen præf. A/S (AOJ P)

13:20:07
AOJ P 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 314 308 313 314 309 6,00 1,95 1 472 459 441 DKK 12:54 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 3 373 4003 269 1002 823 4002 631 2002 258 700
Rörelsekostnader + avskrivningar -3 218 600-3 121 900-2 680 100-2 512 400-2 158 400
Rörelseresultat efter avskrivningar 154 800147 200143 300118 800100 300
Årets resultat efter skatt 118 500114 800105 40087 80073 800
Resultat per aktie 51,6950,0816,91
Antal aktier 2 292 4002 292 4005 192 4005 192 400
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 1 300 1001 304 6001 266 9001 180 000896 700
Omsättningstillgångar 843 800864 500727 900783 100694 200
Summa tillgångar 2 144 0002 169 1001 994 8001 963 2001 590 900
Eget kapital 756 700655 900732 100935 700
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Brdr. A & O Johansen præf. A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

0
.08
.11

P/E

0
41.08
15.59

P/S

0
1.11
1

P/B

.93
3.15
1.79

Direktavkastning

1.95
2.01
1.35

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.