Nyckeltal för DLH A/S (DLH)

06:47:51
DLH 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 334 200313 300536 8001 464 800
Rörelsekostnader + avskrivningar -327 000-312 500-552 800-1 509 500
Rörelseresultat efter avskrivningar 7 200800-13 900-16 000-44 700
Årets resultat efter skatt 13 00016 500-6 100-85 200-171 300
Resultat per aktie 0,240,31
Antal aktier 53 566 49753 566 49753 566 497
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 7 1003 5003001 600
Omsättningstillgångar 96 40085 40098 700172 900302 100
Summa tillgångar 103 50088 90098 700173 200303 700
Eget kapital 77 20063 80076 800
Skulder
Summa eget kapital och skulder
DLH A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.17
.08
.11

P/E

10.5
41.23
15.65

P/S

.24
1.12
1.01

P/B

1.02
3.16
1.79

Direktavkastning

0
2
1.34

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.