Nyckeltal för DLH A/S (DLH)

10:00:25
DLH 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 1,520 1,515 1,545 1,520 1,520 0,00 0,33 7 000 10 640 DKK 09:26 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 313 300536 8001 464 8002 209 300
Rörelsekostnader + avskrivningar -312 500-552 800-1 509 500-2 245 400
Rörelseresultat efter avskrivningar 800-13 900-16 000-44 700-36 100
Årets resultat efter skatt 16 500-6 100-85 200-171 300-276 500
Resultat per aktie 0,31-5,16
Antal aktier 53 566 49753 566 49753 566 497
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 3 5003001 6002 100
Omsättningstillgångar 85 40098 700172 900302 100751 700
Summa tillgångar 88 90098 700173 200303 700753 800
Eget kapital 63 80076 800322 500
Skulder 431 300
Summa eget kapital och skulder 753 800
DLH A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.26
.17
.11

P/E

2.57
18.24
18.15

P/S

.26
1.03
1.19

P/B

1.27
3.18
1.91

Direktavkastning

0
2.03
1.49
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.