Nyckeltal för Dantax A/S (DANT)

13:49:03
DANT 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 214 214 220 216 214 -4,00 -1,83 207 44 338 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 43 50040 30056 60065 30059 200
Rörelsekostnader + avskrivningar -39 400-35 200-55 200-60 200-56 400
Rörelseresultat efter avskrivningar 4 1005 1001 4005 1002 800
Årets resultat efter skatt 5 4007 8001003 5001 000
Resultat per aktie 18,00
Antal aktier 300 000300 000300 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 3 6005 5005 00045 10046 100
Omsättningstillgångar 72 00074 50071 00040 10026 900
Summa tillgångar 77 50080 00075 90085 20072 900
Eget kapital 70 50068 80059 900
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Dantax A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.08
.08
0

P/E

12.11
40.19
-7558.21

P/S

1.5
1.08
.78

P/B

.93
3.04
1.64

Direktavkastning

6.19
2.09
2.02

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.