Nyckeltal för AGF A/S B (AGF B)

11:39:43
AGF B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,256 0,260 0,269 0,256 0,256 0,00 1,19 3 018 773 DKK 11:01 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 113 100111 300109 50073 300108 100
Rörelsekostnader + avskrivningar -122 200-122 000-117 400-96 900-127 400
Rörelseresultat efter avskrivningar -9 100-10 700-7 900-23 600-19 300
Årets resultat efter skatt -9 700-9 200-1 400-23 600-18 700
Resultat per aktie -0,03
Antal aktier 314 845 531268 845 531111 546 734
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 35 40037 90031 70016 80022 500
Omsättningstillgångar 25 50020 50033 80041 10020 000
Summa tillgångar 60 90058 40065 50058 00042 500
Eget kapital 28 20026 70035 90010 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
AGF A/S B

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

-.33
.08
0

P/E

-8.43
40.76
-7685.43

P/S

.7
1.1
.79

P/B

2.81
3.12
1.67

Direktavkastning

0
2.02
1.99

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.