Nyckeltal för AGF A/S B (AGF B)

04:07:08
AGF B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,335 0,335 0,350 0,336 0,320 0,00 0,60 420 415 140 612 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelseintäkter 130 700113 100111 300109 50073 300
Rörelsekostnader + avskrivningar -130 100-122 200-122 000-117 400-96 900
Rörelseresultat efter avskrivningar 600-9 100-10 700-7 900-23 600
Årets resultat efter skatt 10 700-9 700-9 200-1 400-23 600
Resultat per aktie 0,03-0,03
Antal aktier 377 697 262314 845 531268 845 531
 
Balansräkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Anläggningstillgångar 33 30035 40037 90031 70016 800
Omsättningstillgångar 64 60025 50020 50033 80041 100
Summa tillgångar 97 90060 90058 40065 50058 000
Eget kapital 56 30028 20026 70035 900
Skulder
Summa eget kapital och skulder
AGF A/S B

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.2
.08
.01

P/E

11.1
40.87
280.72

P/S

.95
1.11
.78

P/B

2.22
3.13
1.64

Direktavkastning

0
2.02
2.02

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.