Nyckeltal för Kreditbanken A/S (KRE)

19:28:58
KRE 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 2 960 2 960 3 000 2 960 2 960 0,00 0,00 2 5 920 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 79 40060 30033 60024 00022 900
Resultat per aktie 472,06358,50134,68
Antal aktier 168 200168 200178 200178 200
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 3 572 0003 062 0002 807 3002 766 8002 513 000
Eget kapital 569 700519 300463 100434 000429 400
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Kreditbanken A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.14
.08
.09

P/E

9.65
41.51
7.37

P/S

0
1.12
56.41

P/B

.87
3.18
.64

Direktavkastning

1.01
1.99
6.14

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.