Nyckeltal för Totalbanken A/S (TOTA)

19:52:33
TOTA 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 75,00 75,00 75,00 75,20 73,20 1,80 2,46 128 9 509 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 42 90063 00030 20024 10010 400
Resultat per aktie 15,3222,5010,798,61
Antal aktier 2 800 0002 800 0002 800 0002 800 0002 800 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 3 006 7002 934 7002 634 9002 461 300
Eget kapital 354 300351 100328 300201 400
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Totalbanken A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.12
.08
.09

P/E

3.73
41.17
7.23

P/S

0
1.11
55.31

P/B

.58
3.16
.63

Direktavkastning

0
2
6.26

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.