Nyckeltal för SP Group A/S (SPG)

00:25:49
SPG 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 200,00 199,98 200,00 201,35 199,96 -0,65 -0,32 2 940 588 886 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 1 844 1001 519 0001 319 8001 164 9001 102 100
Rörelsekostnader + avskrivningar -1 650 600-1 385 600-1 229 000-1 104 700-1 036 800
Rörelseresultat efter avskrivningar 193 500133 40090 80060 20065 300
Årets resultat efter skatt 132 30093 40061 10039 80039 100
Resultat per aktie 11,628,205,493,86
Antal aktier 11 390 00011 390 00011 120 00010 120 00010 120 000
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 874 000668 100635 100574 800538 000
Omsättningstillgångar 641 200531 500442 800368 600346 700
Summa tillgångar 1 515 2001 200 7001 077 900943 400884 700
Eget kapital 537 700429 000393 600276 400252 300
Skulder 632 400
Summa eget kapital och skulder 884 700
SP Group A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_1000

Vinst/Eget kapital

.25
.16
n/a

P/E

16.38
20.01
n/a

P/S

1.24
1.02
n/a

P/B

4.26
3.17
n/a

Direktavkastning

1
2.11
n/a
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.