Nyckeltal för Brdr.Hartmann A/S (HART)

13:52:29
HART 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 306 306 306 306 303 3,00 0,99 324 98 487 DKK 13:35 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 2 207 1002 207 3002 096 1002 133 4001 614 600
Rörelsekostnader + avskrivningar -2 025 300-1 985 900-1 847 900-2 000 100-1 458 600
Rörelseresultat efter avskrivningar 181 800221 400248 200133 300156 000
Årets resultat efter skatt 96 100122 000174 700111 000118 900
Resultat per aktie 13,7017,3915,82
Antal aktier 7 015 0907 015 0907 015 0907 015 090
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 1 121 0001 141 0001 211 000936 000690 700
Omsättningstillgångar 712 900724 100731 400784 300553 200
Summa tillgångar 1 833 9001 865 1001 942 4001 720 3001 243 900
Eget kapital 765 000745 900770 600
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Brdr.Hartmann A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Material

Vinst/Eget kapital

.13
.08
.24

P/E

28.24
40.84
25.18

P/S

.96
1.1
3.98

P/B

2.78
3.13
6.16

Direktavkastning

3.14
2.02
1.8

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.