Nyckeltal för Alm. Brand A/S (ALMB)

07:02:59
ALMB 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 52,95 52,95 52,95 53,45 52,80 -0,40 -0,75 130 895 6 946 565 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 569 000721 000763 000529 000356 000
Resultat per aktie 3,534,163,05
Antal aktier 161 000 000173 500 000173 500 000173 500 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital 4 748 0004 936 0001 735 0001 735 0001 735 000
Skulder 34 277 00029 718 00033 124 00037 343 00037 383 000
Summa eget kapital och skulder 39 025 00034 654 00034 859 00039 078 00039 118 000
Alm. Brand A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.35
.08
.09

P/E

15.16
41.31
6.75

P/S

0
1.12
51.62

P/B

5.33
3.16
.59

Direktavkastning

5.62
2
6.72

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.