Nyckeltal för Newcap Holding A/S (NEWCAP)

04:41:54
NEWCAP 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,590 0,590 0,620 0,590 0,590 0,00 0,00 1 485 876 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt -82 800-50 000-4 0001 30012 400
Resultat per aktie -0,66-0,400,01
Antal aktier 125 997 102125 997 102118 890 260118 890 260
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 432 000527 700634 300527 300475 900
Eget kapital 207 600303 800367 600373 500348 500
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Newcap Holding A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

-.4
.08
.09

P/E

-.89
41.2
6.83

P/S

0
1.11
52.2

P/B

.36
3.15
.59

Direktavkastning

0
2
6.64

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.