Nyckeltal för Newcap Holding A/S (NEWCAP)

02:28:41
NEWCAP 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,760 0,730 0,765 0,760 0,720 -0,01 -0,65 5 418 4 049 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt -50 000-4 0001 30012 400-24 400
Resultat per aktie -0,400,01-0,21
Antal aktier 125 997 102118 890 260118 890 260118 890 260
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 527 700634 300527 300475 900536 100
Eget kapital 303 800367 600373 500348 500357 300
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Newcap Holding A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

-.17
.16
.09

P/E

-2.19
19.84
8.32

P/S

0
1.01
75.69

P/B

.32
3.15
.77

Direktavkastning

0
2.12
5.6
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.