Nyckeltal för Glunz & Jensen Holding A/S (GJ)

19:57:31
GJ 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 78,50 78,50 80,00 81,50 78,50 0,50 0,64 911 72 184 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2014
Rörelseintäkter 227 500220 000263 800293 200320 600
Rörelsekostnader + avskrivningar -230 900-201 800-322 900-303 600-323 100
Rörelseresultat efter avskrivningar -3 40018 200-59 100-10 400-2 500
Årets resultat efter skatt -6 9009 900-61 000-12 200-5 800
Resultat per aktie -3,795,44
Antal aktier 1 821 3091 821 3091 660 000
 
Balansräkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2014
Anläggningstillgångar 157 900172 200175 500195 800221 100
Omsättningstillgångar 81 600106 70093 000122 400141 400
Summa tillgångar 239 600278 900268 500318 200362 500
Eget kapital 86 80092 20075 500117 800128 900
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Glunz & Jensen Holding A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

-.08
.08
.11

P/E

-20.58
41.17
15.64

P/S

.62
1.11
1

P/B

1.64
3.16
1.79

Direktavkastning

0
2
1.34

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.