Nyckeltal för Gabriel Holding A/S (GABR)

07:32:01
GABR 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 598 700492 800390 400337 700281 800
Rörelsekostnader + avskrivningar -543 400-446 900-351 000-310 300-256 600
Rörelseresultat efter avskrivningar 55 30045 90039 40027 40025 200
Årets resultat efter skatt 45 20035 30034 30021 50021 900
Resultat per aktie 23,92
Antal aktier 1 890 0001 890 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 133 700124 50071 800148 600126 100
Omsättningstillgångar 220 700192 400136 900129 800119 200
Summa tillgångar 436 100398 300289 700278 400245 000
Eget kapital 251 300221 000201 600178 100166 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Gabriel Holding A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.18
.08
0

P/E

26.52
41.23
-7896.66

P/S

2.24
1.12
.82

P/B

5.34
3.16
1.72

Direktavkastning

1.34
2
1.93

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.