Nyckeltal för Flügger group A/S B (FLUG B)

14:29:18
FLUG B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 286 286 288 286 286 -2,00 -0,69 27 7 722 DKK 13:35 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelseintäkter 1 823 5001 849 0001 849 0001 850 2001 832 800
Rörelsekostnader + avskrivningar -1 782 800-1 805 300-1 805 300-1 829 300-1 767 800
Rörelseresultat efter avskrivningar 40 70043 70043 70020 90065 000
Årets resultat efter skatt 32 20028 90028 90013 30053 500
Resultat per aktie 10,739,63
Antal aktier 3 000 0003 000 0003 000 000
 
Balansräkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Anläggningstillgångar 321 100416 700416 700469 100495 700
Omsättningstillgångar 774 300772 100772 100773 700754 200
Summa tillgångar 1 095 4001 188 8001 188 8001 242 9001 249 900
Eget kapital 742 200797 200797 200810 700
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Flügger group A/S B

Nasdaq Copenhagen A/S

Material

Vinst/Eget kapital

.04
.08
.24

P/E

28.04
40.49
25.79

P/S

.47
1.1
4.08

P/B

1.16
3.1
6.31

Direktavkastning

3.47
2.04
1.76

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.