Nyckeltal för Scandinavian Brake Systems A/S (SBS)

17:06:17
SBS 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 18,60 20,40 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 682 400735 000769 700783 5001 013 900
Rörelsekostnader + avskrivningar -641 000-693 700-690 300-899 300-917 500
Rörelseresultat efter avskrivningar 41 40041 30079 400-115 80096 400
Årets resultat efter skatt 13 50019 7006 300-171 90061 700
Resultat per aktie 4,216,14
Antal aktier 3 208 5003 208 5003 208 500
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 170 800170 500160 200164 200331 700
Omsättningstillgångar 294 700274 100281 000299 000275 800
Summa tillgångar 465 500444 600441 200463 200607 500
Eget kapital -150 200-165 900-196 800-26 300
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Scandinavian Brake Systems A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

-.09
.08
0

P/E

4.58
41.23
-7896.66

P/S

.09
1.12
.82

P/B

-.41
3.16
1.72

Direktavkastning

0
2
1.93

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.