Nyckeltal för Scandinavian Brake Systems A/S (SBS)

08:03:20
SBS 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 735 000769 700783 5001 013 9001 033 300
Rörelsekostnader + avskrivningar -693 700-690 300-899 300-917 500-974 600
Rörelseresultat efter avskrivningar 41 30079 400-115 80096 40058 700
Årets resultat efter skatt 19 7006 300-171 90061 700300
Resultat per aktie 6,140,09
Antal aktier 3 208 5003 208 5003 208 500
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 170 500160 200164 200331 700275 600
Omsättningstillgångar 274 100281 000299 000275 800491 700
Summa tillgångar 444 600441 200463 200607 500767 300
Eget kapital -165 900-196 800-26 300-89 300
Skulder 856 600
Summa eget kapital och skulder 767 300
Scandinavian Brake Systems A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

-.12
.16
.3

P/E

2.78
19.83
5.35

P/S

.08
1.01
.88

P/B

-.37
3.15
1.6

Direktavkastning

0
2.12
2.33
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.