Nyckeltal för Santa Fe Group A/S (SFG)

06:43:19
SFG 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 1 599 5302 232 2562 517 1942 787 8782 520 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -1 975 143-2 133 227-2 544 700-2 774 446-2 780 000
Rörelseresultat efter avskrivningar -375 61399 029-27 50613 432-260 000
Årets resultat efter skatt -521 97532 017-78 058-25 371349 000
Resultat per aktie -42,272,59-2,05
Antal aktier 12 348 05912 348 05912 348 05912 348 059
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 268 082618 003838 751844 000
Omsättningstillgångar 687 753959 0211 085 382961 877940 000
Summa tillgångar 955 8351 577 0241 744 7891 800 6291 784 000
Eget kapital 150 843621 726645 282722 341722 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Santa Fe Group A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Dagligvaror

Vinst/Eget kapital

-3.46
.08
.11

P/E

-.05
41.23
28.34

P/S

.02
1.12
2.36

P/B

.17
3.16
3.11

Direktavkastning

0
2
1.85

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.