Nyckeltal för Salling Bank A/S (SALB)

03:16:26
SALB 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 186 185 186 186 186 0,00 0,00 38 7 068 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 33 60038 10038 00032 00015 400
Resultat per aktie 25,6529,0852,4044,12
Antal aktier 1 310 0001 310 000725 216725 216725 216
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 3 849 7003 730 8003 051 7002 882 8002 698 100
Eget kapital 451 600592 400438 400411 100249 300
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Salling Bank A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.07
.08
.09

P/E

11.03
40.76
6.87

P/S

0
1.1
52.52

P/B

.54
3.12
.6

Direktavkastning

0
2.02
6.61

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.