Nyckeltal för Gyldendal B A/S (GYLD B)

22:13:17
GYLD B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 420 424 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 853 500642 600832 700627 700844 900
Rörelsekostnader + avskrivningar -833 800-611 000-768 400-473 500-767 500
Rörelseresultat efter avskrivningar 19 70031 60064 300154 20077 400
Årets resultat efter skatt 16 10024 50050 300135 80058 900
Resultat per aktie 15,7824,02121,25
Antal aktier 1 020 0001 020 0001 120 0001 120 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 388 000387 500383 100348 700324 800
Omsättningstillgångar 363 200308 200410 700303 200424 000
Summa tillgångar 751 200695 800793 800651 900748 700
Eget kapital 449 400421 400437 600382 100368 300
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Gyldendal B A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.04
.08
0

P/E

20.21
41.19
-8111.34

P/S

.51
1.11
.84

P/B

.97
3.16
1.76

Direktavkastning

4.72
2
1.88

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.