Nyckeltal för Park Street Nordicom A/S A (PSNRDC A)

22:13:53
PSNRDC A 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 6,28 6,20 6,22 6,28 6,28 0,08 1,29 100 628 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 167 700175 100177 200384 100196 500
Rörelsekostnader + avskrivningar -68 400-75 700-52 900-273 400-318 900
Rörelseresultat efter avskrivningar 99 30099 400124 300110 700-122 400
Årets resultat efter skatt 360 10043 50039 50020 300-194 600
Resultat per aktie 8,40-16,18
Antal aktier 42 852 68912 027 85812 027 858
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 2 439 5002 069 3002 050 8002 195 4002 323 000
Omsättningstillgångar 49 300156 000271 300200 400402 300
Summa tillgångar 2 488 8002 225 3002 322 2002 395 80027 253 000
Eget kapital 555 900-33 100-84 100-136 200-156 500
Skulder 27 409 500
Summa eget kapital och skulder 27 253 000
Park Street Nordicom A/S A

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

.65
.17
n/a

P/E

1.22
18.24
n/a

P/S

1.59
1.03
n/a

P/B

.48
3.18
n/a

Direktavkastning

0
2.03
n/a
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.