Nyckeltal för Columbus A/S (COLUM)

07:12:36
COLUM 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 1 875 3001 218 7001 192 7001 123 400878 300
Rörelsekostnader + avskrivningar -1 767 800-1 112 000-1 087 400-1 048 600-825 400
Rörelseresultat efter avskrivningar 107 500106 700105 30074 80052 900
Årets resultat efter skatt 81 00073 80081 50065 30052 700
Resultat per aktie 0,670,620,48
Antal aktier 121 787 132119 865 632110 264 492
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 1 141 000584 300547 800431 500277 400
Omsättningstillgångar 492 600267 500289 700266 300272 800
Summa tillgångar 1 633 600851 800837 500697 800550 200
Eget kapital 639 700552 100469 800386 200325 900
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Columbus A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Informationsteknik

Vinst/Eget kapital

.13
.08
.07

P/E

17.37
41.31
48.86

P/S

.76
1.12
2

P/B

2.23
3.16
3.26

Direktavkastning

1.12
2
2.39

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.