Nyckeltal för Hvidbjerg Bank A/S (HVID)

23:12:32
HVID 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 52,00 52,00 52,00 52,00 50,00 0,00 0,00 3 556 179 379 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 14 00011 40017 6008 400-7 600
Resultat per aktie 8,3310,48-4,52
Antal aktier 1 680 1581 680 1581 680 1581 680 158
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 1 150 4001 033 500954 600939 500912 500
Eget kapital 133 400121 000111 20076 90068 500
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Hvidbjerg Bank A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.1
.16
.09

P/E

6.24
19.83
8.16

P/S

0
1.01
74.35

P/B

.65
3.15
.75

Direktavkastning

0
2.12
5.7
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.