Nyckeltal för Hvidbjerg Bank A/S (HVID)

08:15:56
HVID 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 16 50014 00011 40017 6008 400
Resultat per aktie 9,828,3310,48
Antal aktier 1 680 1581 680 1581 680 1581 680 158
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 1 197 1001 150 4001 033 500954 600939 500
Eget kapital 137 000133 400121 000111 20076 900
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Hvidbjerg Bank A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

.12
.08
n/a

P/E

4.86
43.11
n/a

P/S

0
1.16
n/a

P/B

.7
3.29
n/a

Direktavkastning

0
1.93
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.