Nyckeltal för Grønlandsbanken A/S (GRLA)

08:18:41
GRLA 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 95 70090 40077 00072 70089 700
Resultat per aktie 53,1750,2240,39
Antal aktier 1 800 0001 800 0001 800 0001 800 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 6 164 5005 355 0005 911 5005 846 5004 849 600
Eget kapital 999 200958 500926 200914 300909 900
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Grønlandsbanken A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.1
.08
.09

P/E

9.92
41.19
7.56

P/S

0
1.11
57.84

P/B

.95
3.16
.66

Direktavkastning

5.66
2
5.99

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.