Nyckeltal för Bang & Olufsen Holding A/S (BO)

06:27:58
BO 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 41,56 41,56 41,56 43,46 41,20 -1,44 -3,35 68 522 2 872 251 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Rörelseintäkter 2 838 0003 285 5002 954 0002 633 4002 356 500
Rörelsekostnader + avskrivningar -2 779 000-3 163 400-3 083 000-2 835 600-3 163 500
Rörelseresultat efter avskrivningar 59 000122 100-129 000-202 200-807 000
Årets resultat efter skatt 19 00081 500-116 500-207 70057 000
Resultat per aktie 0,441,89
Antal aktier 43 197 47843 197 47843 197 478
 
Balansräkning (kDKK) 2019 2018 2017 2016 2015
Anläggningstillgångar 683 000755 900901 000921 0001 058 800
Omsättningstillgångar 1 779 0002 164 9001 946 5001 910 8002 390 200
Summa tillgångar 2 462 0002 920 8002 847 4002 831 8003 449 000
Eget kapital 1 419 0001 709 5001 586 2001 724 900
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Bang & Olufsen Holding A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.01
.08
0

P/E

97.73
41.31
-7847.93

P/S

.65
1.12
.81

P/B

1.31
3.16
1.71

Direktavkastning

0
2
1.94

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.