Nyckeltal för Sanoma Corporation (SAA1V)

21:10:01
SAA1V 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Helsinki Ltd 10,18 10,18 10,18 10,18 9,770 0,33 3,40 79 183 792 325 EUR 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kEUR) 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014 *
Rörelseintäkter 1 315 4001 433 4001 639 1001 716 6001 901 600
Rörelsekostnader + avskrivningar -1 146 900-1 672 300-1 442 500-1 840 200-1 767 800
Rörelseresultat efter avskrivningar 168 500-238 900196 600-123 600133 800
Årets resultat efter skatt 125 600-163 800110 800-142 90058 300
Resultat per aktie 0,77-1,000,68-0,880,36
Antal aktier 163 565 663163 565 663162 812 093162 812 093162 812 093
 
Balansräkning (kEUR) 2018 * 2017 * 2016 * 2015 * 2014 *
Anläggningstillgångar 1 280 1001 309 2002 256 0002 340 3002 463 800
Omsättningstillgångar 238 800277 500342 90041 400452 800
Summa tillgångar 1 519 0001 589 2002 605 6002 765 1003 016 500
Eget kapital 606 400552 800713 000743 400902 400
Skulder 912 6001 036 4001 892 6002 021 7002 114 100
Summa eget kapital och skulder 1 519 0001 589 2002 605 6002 765 1003 016 500
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Sanoma Corporation

Nasdaq Helsinki Ltd

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.21
.11
.11

P/E

13.3
17.07
14.81

P/S

1.22
1.5
1.2

P/B

2.65
1.8
1.6

Direktavkastning

4.57
4.91
5

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.