Nyckeltal för Blue Vision A/S A (BLVIS A)

07:29:57
BLVIS A 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 048 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -46 600
Rörelseresultat efter avskrivningar -2 100-1 800-3 1001 400
Årets resultat efter skatt -4 100-2 000-3 700-6 000-141 800
Resultat per aktie -0,03-0,02-0,53-18,71
Antal aktier 119 092 270108 692 27011 298 2907 578 350
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 00123 600123 300206 400
Omsättningstillgångar 500125 8002 70070044 800
Summa tillgångar 124 900125 800126 300124 000251 200
Eget kapital 103 30096 80099 50098 000-105 400
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Blue Vision A/S A

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

-.04
.08
n/a

P/E

-18.67
40.08
n/a

P/S

0
1.08
n/a

P/B

.66
3.07
n/a

Direktavkastning

0
2.06
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.