Nyckeltal för The Drilling Company of 1972 A/S (DRLCO)

03:50:04
DRLCO 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 385,60 385,60 385,60 386,80 379,20 10,60 2,83 45 276 17 392 489 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016
Rörelseintäkter 9 316 4728 955 01116 237 626
Rörelsekostnader + avskrivningar -2 790 378-18 426 537-21 200 105
Rörelseresultat efter avskrivningar 6 526 094-9 471 526-4 962 479
Årets resultat efter skatt 6 134 920-9 471 526-5 584 556
Resultat per aktie
Antal aktier 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016
Anläggningstillgångar 31 985 03427 238 41743 333 325
Omsättningstillgångar 5 267 81624 114 43135 903 745
Summa tillgångar 37 252 85051 352 84879 237 071
Eget kapital 24 839 58038 639 09761 903 741
Skulder
Summa eget kapital och skulder
The Drilling Company of 1972 A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_1

Vinst/Eget kapital

0
.08
n/a

P/E

0
40.76
n/a

P/S

0
1.1
n/a

P/B

0
3.12
n/a

Direktavkastning

0
2.02
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.