Nyckeltal för Ascelia Pharma AB (ACE)

15:37:40
ACE 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 19,80 19,70 19,80 20,40 19,30 -0,60 -2,94 24 260 480 228 SEK 15:06 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2019 *
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar -37 392
Årets resultat efter skatt -37 119
Resultat per aktie -1,58
Antal aktier 23 488 908
 
Balansräkning (kSEK) 2019 *
Anläggningstillgångar 57 342
Omsättningstillgångar 230 078
Summa tillgångar
Eget kapital 276 075
Skulder 11 345
Summa eget kapital och skulder 287 420
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Ascelia Pharma AB

Nasdaq Stockholm AB

GICS_4000

Vinst/Eget kapital

-.14
.13
n/a

P/E

-12.83
17.67
n/a

P/S

0
1.84
n/a

P/B

1.74
2.25
n/a

Direktavkastning

0
3.26
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.