Nyckeltal för Nordea Bank Abp (NDA DK)

14:03:41
NDA DK 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 41,100 41,020 41,085 41,365 40,970 -0,13 -0,33 197 721 8 114 854 DKK 13:48 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 70 504 44873 798 55075 666 69776 118 640
Rörelsekostnader + avskrivningar -40 736 069-39 415 726-40 564 513-43 926 054
Rörelseresultat efter avskrivningar 29 768 37934 382 82435 102 18432 192 586
Årets resultat efter skatt 23 007 24522 568 27427 996 91127 326 57224 807 053
Resultat per aktie 5,685,576,916,756,13
Antal aktier 4 049 951 9194 049 951 9194 049 951 9194 049 951 9194 049 951 919
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 4 117 617 3304 330 576 9494 576 885 4274 827 057 6644 983 314 008
Eget kapital 245 686 910241 229 603240 932 529231 559 493222 124 375
Skulder 4 089 347 3464 335 952 8984 595 498 1714 761 189 633
Summa eget kapital och skulder 4 330 576 9494 576 885 4274 827 057 6644 983 314 008
Nordea Bank Abp

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_8000

Vinst/Eget kapital

.09
.08
n/a

P/E

9.68
40.84
n/a

P/S

0
1.1
n/a

P/B

.68
3.13
n/a

Direktavkastning

12.49
2.02
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.