Nyckeltal för Carlsberg A A/S (CARL A)

05:45:56
CARL A 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 918 918 918 918 910 4,00 0,44 246 224 652 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 62 503 00061 808 00062 614 00064 354 00064 506 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -53 174 000-52 932 000-54 369 000-55 897 000-55 276 000
Rörelseresultat efter avskrivningar 9 329 0008 876 0008 245 0008 457 0009 230 000
Årets resultat efter skatt 5 309 0001 259 0004 486 000-2 926 0004 414 000
Resultat per aktie 34,828,2529,41-19,1828,93
Antal aktier 152 457 000152 556 806152 556 806152 556 806152 556 806
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 99 614 00098 999 000109 928 000107 825 000118 340 000
Omsättningstillgångar 18 086 00015 252 00016 853 00016 607 00017 575 000
Summa tillgångar 117 700 000114 251 000126 906 000124 901 000136 983 000
Eget kapital 47 889 00049 525 00053 650 00043 489 00052 437 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Carlsberg A A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_3000

Vinst/Eget kapital

.12
.08
n/a

P/E

23.56
43.11
n/a

P/S

2.23
1.16
n/a

P/B

3.08
3.29
n/a

Direktavkastning

1.97
1.93
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.