Nyckeltal för Liv ihop AB (LIVI)

07:10:54
LIVI 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 *
Rörelseintäkter 418 990
Rörelsekostnader + avskrivningar -426 341
Rörelseresultat efter avskrivningar -7 351
Årets resultat efter skatt -9 749
Resultat per aktie -1,18
Antal aktier 8 279 144
 
Balansräkning (kSEK) 2018 *
Anläggningstillgångar 73 635
Omsättningstillgångar 73 029
Summa tillgångar
Eget kapital 29 943
Skulder 116 721
Summa eget kapital och skulder 146 664
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Liv ihop AB

Nasdaq Stockholm AB

GICS_4000

Vinst/Eget kapital

-.34
.13
n/a

P/E

-7.54
16.63
n/a

P/S

.18
1.74
n/a

P/B

2.56
2.12
n/a

Direktavkastning

0
3.44
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.