Nyckeltal för H&D Wireless Sweden Holding AB ser. B (HDW B)

07:15:14
HDW B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 * 2017
Rörelseintäkter 18 548912
Rörelsekostnader + avskrivningar -48 079-17 362
Rörelseresultat efter avskrivningar -29 531-16 450
Årets resultat efter skatt -30 222-16 491
Resultat per aktie -1,19-1,03
Antal aktier 25 410 25016 064 034
 
Balansräkning (kSEK) 2018 * 2017
Anläggningstillgångar 37 59824 667
Omsättningstillgångar 9 52731 126
Summa tillgångar
Eget kapital 40 33044 488
Skulder 6 79511 305
Summa eget kapital och skulder 47 12555 793
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
H&D Wireless Sweden Holding AB ser. B

Nasdaq Stockholm AB

GICS_9000

Vinst/Eget kapital

-.94
.13
n/a

P/E

-2.07
16.63
n/a

P/S

2.73
1.74
n/a

P/B

1.56
2.12
n/a

Direktavkastning

0
3.44
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.